Tjänster

Secure State erbjuder kvalificerade tjänster inom cybersäkerhetsområdet utifrån kundens behov och förutsättningar. Vi hjälper er att hantera komplexa frågor på ett strukturerat sätt genom hela processen för cybersäkerhet.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hitta en lösning för er.


 

Identify

Vi kartlägger era kritiska tillgångar och bedömer era risker utifrån aktuell hotbild

Vi hjälper din organisation att värdera er information, kolla på vad skulle kunna gå fel samt hur din organisation ligger till, mätt med informationssäkerhet.

 


Protect

Vi vägleder er i att definiera och implementera säkerhetskontroller utifrån verksamhetens behov

Vi ser till att er organisation gör rätt saker på rätt sätt och  att förståelsen för vikten av god säkerhet når ut till hela organisationen. Samtidigt håller vi projektet på banan och stöttar med kontinuerligt stöd till både ledning och förvaltning.


Detect

Vi ökar er förmåga att upptäcka både svaga punkter i skyddet och pågående attacker

Stämmer praktiken överens med det som teorin har lovat? Vi analyserar era system och kollar om de har det som krävs och testar dem till sitt yttersta.


Respond 

Vi hjälper er att agera snabbt och bemöta incidenter som hotar verksamheten

Det är svårt att veta vad som är rätt att göra om det inte är klart vad som har hänt vid en incident. Vi hjälper er att förstå och komma tillbaka från era incidenter som ett första steg efter en attack.

 


Recover

Genom att planera för det värsta ger vi er verktygen att snabbt kunna återgå till normal verksamhet efter en incident

Med hjälp av säkra beslutsunderlag kan dina organisationer komma på spåret igen. Vi hjälper er att prioritera och återgå till normal drift igen.