Partnertjänst

CyberScan

CyberScan är det första steget med en ny partner och innebär helt enkelt en bedömning och genomlysning av kundens nuläge: Hur är säkerhetsnivån? Har vi koll på läget? Vilka risker finns? Vad bör förbättras? Vilken säkerhetsnivå behöver vi uppnå? Hur kommer vi vidare? Resultatet av detta arbete är en kvalitetssäkrad handlingsplan där vi naturligtvis också tar hänsyn till kundens avtal och beroenden till andra partners och leverantörer.