Partnertjänst

CyberConfidence

CyberConfidence är vår grundnivå av partnertjänst. Tjänsten är anpassad för organisationer som har ett eget aktivt arbete med cybersäkerhet, men behöver hjälp med oberoende expertis och ett strukturerat arbete med ständiga förbättringar för att upprätthålla säkerhetsnivån. Tjänsten innefattar återkommande tekniska och administrativa granskningar där både den tekniska säkerhetsnivån och mognadsgraden i rutiner och processer ses över: Hur ligger vi till jämfört med Best Practice? Håller vi oss till regelverk och lagar? Tjänsten innefattar analys och uppföljning av risker för den egna organisationen och framtagning av en handlingsplan för prioriterade åtgärder. Det ingår också utbildning av medarbetare för att stödja det löpande arbetet med att utveckla och förbättra säkerheten.