Pressmeddelanden

4 May 2018

Secure State Cyber opens a new Canadian office

Secure State Cyber, an advanced cybersecurity consultancy firm, has announced it will open a new office in Halifax, Nova Scotia, Canada on the 1st June 2018.Jan Karlsson, one of Secure...

28 Feb 2018

Vanligt förekommande brister i cybersäkerhetsprocessen ledde till Transportstyrelsens incident

När vi är ute och hjälper våra kunder med informationssäkerhet är det ofta två områden i cybersäkerhetsprocessen som återkommer som problem. Det gäller dels identifieringsprocessen, det vill säga den inledande...

15 Feb 2018

Secure State byter namn!

För att förtydliga vår ställning som ett ledande företag inom informations- och cybersäkerhetsområdet förändrar vi nu vårt namn och adderar Cyber. ”Som ett led i vår fortsatta expansion vill vi...

29 Nov 2017

A New Board Appointed - Secure State Cyber takes next step toward market leadership

Secure State Cyber, a leading cybersecurity firm from Sweden, has expanded its’ board to five members with the objective to lead the growth within Sweden and globally.Mats Olofsson, the new...

24 Okt 2017

Secure State hires new Vice President!

Secure State, an independent cybersecurity firm, announced on Monday it has hired Charlotte Korssell as its new Vice President. Charlotte, a former CIO at the Swedish Nuclear Fuel and Waste...

15 Sep 2017

Secure State expanderar och söker fler cybersäkerhetsexperter

Företaget Secure State, verksamt inom cybersäkerhetsområdet, befinner sig i en mycket expansiv fas. Efterfrågan på företagets tjänster har ökat konstant och man räknar med att anställa 5-8 nya medarbetare i...

30 Jun 2017

Regeringen beslutar om ny nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi

Regeringen har tagit fram en nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet och prioriterar sex strategiska områden:Säkerställa en systematisk och samlad ansats i arbetet med informations- och cybersäkerhet,Öka säkerheten i...

14 Dec 2016

Secure State AB och Region Östergötland tecknar ramavtal för IT-säkerhetstjänster

Informationssäkerhetsföretaget Secure State AB har tilldelats ramavtal med Region Östergötland omfattade både informationssäkerhetsspecialister och it-säkerhetstekniker. I sin helhet omfattar avtalet IT-konsulttjänster för hela Region Östergötland, inklusive Östgötatrafiken. Ramavtalet med optioner...

15 Nov 2016

Secure State AB expanderar och nyanställer

Informationssäkerhetsföretaget Secure State AB kommer inom det närmaste året att expandera verksamheten och i samband med det fördubbla verksamheten. Bolaget, som är experter inom informationssäkerhet, ser en stark efterfrågan på...

9 Feb 2015

Nationell rapport anger trender inom informationssäkerhetsområdet

Nationell rapport anger trender inom informationssäkerhetsområdet”Människan fortsätter vara den svagaste länken i skyddet av information.”I en nyligen utgiven rapport från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ges en samlad bild...

21 Nov 2014

Riksrevisionen varnar för betydande brister inom informationssäkerhet

Den 20 november 2014 släppte Riksrevisionen sin rapport om det rådande tillståndet inom IT-säkerhet i den civila statsförvaltningen. Rapporten pekar på betydande brister när det gäller kunskap om IT-säkerhet samt...