Cybersäkerhets​​utbildning

Cybersäkerhet och informationssäkerhet används ibland som synonymer men det finns skillnader. Cybersäkerhet är en del av informationssäkerhet och fokuserar på att skydda digitala tillgångar vilket inkluderar digital information samt tillhörande hårdvara som krävs för att den digitala informationen ska vara tillgänglig och fungera. Även attacker så som avancerade riktade hot, vilket är planerade attacker mot ett förbestämt offer, räknas till kategorin Cybersäkerhet. Just Cybersäkerhet blir allt viktigare då attacker mot digitala tillgångar blir vanligare och mer avancerade.

Utbildningen är en kurs som passar för CIOs, IT-administratörer och utvecklare vars ansvar innefattar digitalisering av e-handel, media, sociala tjänster, processägare av IT-processer, digitala tjänsteleverantörer, IT-strateger och IT-arkitekter.

 • Cybersäkerhet grundkurs – Cybersäkerhet är ett koncept som blir allt vanligare och viktigt för både företag och myndigheter. Nästan alla företag hanterar idag digital information men få vet om denna information är säker. Den här utbildningen kommer att förklara vad cybersäkerhet betyder för företag och myndigheter genom att identifiera risker, svagheter och verktyg som behöver skyddas.
 • Cybersäkerhet för Utvecklare och IT-administratörer – I en digitaliserad värld där cyberattacker ständigt ökar är det viktigt att företagen har välutbildad personal för att hantera sina IT-system. Personalen som hanterar IT-systemen måste förstå vilka säkerhetsfunktioner som ska implementeras på företagets webbplats, servrar eller interna nätverk, för att minska sannolikheten för en framgångsrik cyberattack.

Cybersäkerhet Grundkurs

Cybersäkerhet är ett koncept som blir allt vanligare och viktigt för både företag och myndigheter. Nästan alla företag hanterar idag digital information men få vet om denna information är säker. Den här utbildningen kommer att förklara vad cybersäkerhet betyder för företag och myndigheter genom att identifiera risker, svagheter och verktyg som behöver skyddas.

Utbildningen kommer att omfatta:

 • Grunden för cybersäkerhet
 • Utföra en informationsklassificering
 • Utföra en riskanalys
 • Säkerhetskontroller och åtkomstbehörigheter

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs för denna utbildning.

Denna utbildning är en dagskurs som lämpar sig för en CIO, IT-chef eller IT-personal vars ansvar innefattar högt beroende av digitalisering, t.ex. e-handel, media, sociala tjänster, processägare av IT-processer, digitala tjänsteleverantörer, IT-strateger och IT-arkitekter.

Om ni är flera från er organisation som behöver gå vår Cybersäkerhet grundkurs kan vi även genomföra utbildningen på plats hos er. Skicka intresseförfrågan till education@securestate.se.

Cybersäkerhet för Utvecklare och IT-Administratörer

I en digitaliserad värld där cyberattacker ständigt ökar är det viktigt att företagen har välutbildad personal för att hantera sina IT-system. Personalen som hanterar IT-systemen måste förstå vilka säkerhetsfunktioner som ska implementeras på företagets webbplats, servrar eller interna nätverk, för att minska sannolikheten för en framgångsrik cyberattack.

Den här kursen hjälper dig som utvecklare eller IT-administratör att bättre förstå vilka säkerhetsåtgärder som ska genomföras för att skydda informationen inom din organisation.

Utbildningen kommer att omfatta:

 • Säker mjukvaruutveckling
 • Säkerhetskopiering och kryptering
 • Autentiseringsprotokoll
 • Implementering och konfigurering av brandvägg
 • Djupledsförsvar
 • Attackerens perspektiv och incidenthantering
 • Skadlig kod
 • Nätverksangrepp
 • Säker routing

Förkunskaper: Det rekommenderas att du har tagit kursen Cybersäkerhet grundkurs.

Utbildningen är en två dagars kurs som passar för CIOs, IT-administratörer och utvecklare vars ansvar innefattar digitalisering av e-handel, media, sociala tjänster, processägare av IT-processer, digitala tjänsteleverantörer, IT-strateger och IT-arkitekter.

Om ni är flera från er organisation som behöver gå vår Cybersäkerhet för utvecklare och IT-administratörer kan vi även genomföra utbildningen på plats hos er. Skicka intresseförfrågan till education@securestate.se.

Kommande utbildningar

30

Jan

Kurstillfälle | Norrkoping | 10:00 - 16:00

Cybersäkerhet Grundkurs

Den här utbildningen kommer att förklara vad cybersäkerhet betyder för företag och myndigheter genom att identifiera risker, svagheter och verktyg som behöver skyddas.

31

Jan

Kurstillfälle | Norrköping | 10:00 - 16:00

Cybersäkerhet för Utvecklare och IT-Administratörer

Syftet med denna cybersäkerhetsutbildning är att ge utvecklare och IT-administratörer den kunskap som de behöver för att genomföra säkra IT-infrastrukturer.

27

Feb

Kurstillfälle | Norrkoping | 10:00 - 16:00

Cybersäkerhet Grundkurs

Den här utbildningen kommer att förklara vad cybersäkerhet betyder för företag och myndigheter genom att identifiera risker, svagheter och verktyg som behöver skyddas.

28

Feb

Kurstillfälle | Norrköping | 10:00 - 16:00

Cybersäkerhet för Utvecklare och IT-Administratörer

Syftet med denna cybersäkerhetsutbildning är att ge utvecklare och IT-administratörer den kunskap som de behöver för att genomföra säkra IT-infrastrukturer.

27

Mar

Kurstillfälle | Norrkoping | 10:00 - 16:00

Cybersäkerhet Grundkurs

Den här utbildningen kommer att förklara vad cybersäkerhet betyder för företag och myndigheter genom att identifiera risker, svagheter och verktyg som behöver skyddas.

28

Mar

Kurstillfälle | Norrköping | 10:00 - 16:00

Cybersäkerhet för Utvecklare och IT-Administratörer

Syftet med denna cybersäkerhetsutbildning är att ge utvecklare och IT-administratörer den kunskap som de behöver för att genomföra säkra IT-infrastrukturer.