Secure-State-logga-hemsida-3.png
Tjänster Utbildning Kunder Företaget Kontakta oss English

Agenda

2017-10-19 SITHS RA-utbildning

Anmäl här

2017-10-25 HSA Grundutbildning

Anmäl här

2017-10-26 HSA Fördjupningsutbildning

Anmäl här

Våra utbildningar

Incidentutredning

Misstänker du att något inte står rätt till på ditt företag? Secure State erbjuder incidentutredningar som riktar sig till företag och organisationer som misstänker oegentligheter eller vill samla information om en oönskad händelse som inträffat. Det kan till exempel gälla:

  • misstankar om överträdelser av företagets policy/regler kring informationssäkerhet
  • intern information verkar ha kommit på avvägar
  • behörigheter har använts på oönskat sätt
  • IT-utrustning verkar användas till fel saker
  • återskapande av händelseförlopp

Secure State erbjuder följande tjänster:

  1. Förstudie – i dialog med uppdragsgivaren genomförs en kartläggning av vad som hänt; med övergripande händelseförlopp, påverkade system och insamling av relevant information som underlag för fortsatta beslut. Uppskattad tidsåtgång är två dagar, pris 18 000 kr.
  2. Incidentutredning – kartläggning och analys i detalj kring vad som inträffat i en rapport med säkerställda uppgifter och rekommendationer kring åtgärder. Kontakta oss för en offert.

Secure State har lång erfarenhet av att arbeta med incidentutredning och kan erbjuda IT-forensisk personal som är certifierad inom området. Vi arbetar med stora kunder i branscher med mycket höga säkerhetskrav, främst offentliga myndigheter, försvarssektorn samt kommuner och landsting. Vi hjälper våra kunder att skapa tillit till sina system och processer.

Klicka här för att läsa mer om vår tjänst Incidentutredning.

 Vårt verksamhetsledningssystem är certifierat enligt:

Cert-logos.png

Aarets-foeretagare.jpg

2013

Sök

Ange sökord