Secure-State-logga-hemsida-3.png
Tjänster Utbildning Kunder Företaget Kontakta oss English

Agenda

2017-10-19 SITHS RA-utbildning

Anmäl här

2017-10-25 HSA Grundutbildning

Anmäl här

2017-10-26 HSA Fördjupningsutbildning

Anmäl här

Våra utbildningar

IT-revision

Secure State erbjuder er verksamhet ett team av experter inom både internrevision och IT-revision. Syftet med internrevision är att granska och ge råd kring styrning, riskhantering och kontroll av verksamheten för organisationens ledning eller styrelse. Vanliga arbetsområden för internrevision och IT-revision är:

  • Utvärdering av projekt och verksamheter
  • Bedömning av risker, kontroller, etik, kvalitet och effektivitet
  • Säkerställande att befintliga kontroller är tillräckliga för att minska de risker som organisationen möter
  • Utvärdering av omvärldsfrågor och framväxande teknologier 
  • Analys av möjligheter och förbättringspotential 

Vi genomför IT-revisioner av system och granskningar av organisationer för att identifiera avvikelser och förbättringsmöjligheter för en säkrare och mer effektiv verksamhet. Secure State är oberoende och arbetar enligt god revisionssed för att hjälpa organisationer att skapa värde och förbättra verksamheten. Fler av våra revisorer är CISA-certifierade och har flera års erfarenhet inom revisionsområdet. Vi har även certifierade IT-forensiker. 

Granskningsuppdrag som utförs av Secure State utgår alltid från internationellt erkända standarder inom IT, säkerhet och kvalitet såsom IIA:s riktlinjer, COBIT, ISO 27000-serien, ITIL och ISO 9001. 

Kontakta oss för att diskutera era behov.

 Vårt verksamhetsledningssystem är certifierat enligt:

Cert-logos.png

Aarets-foeretagare.jpg

2013

Sök

Ange sökord