Secure-State-logga-hemsida-3.png
Tjänster Utbildning Kunder Företaget Kontakta oss English
Kontor_Gruppbild_smal-2.jpg

Agenda

2017-10-19 SITHS RA-utbildning

Anmäl här

2017-10-25 HSA Grundutbildning

Anmäl här

2017-10-26 HSA Fördjupningsutbildning

Anmäl här

Våra utbildningar

Om oss 

Secure State startade 2005. Våra kontor finns i centrala Stockholm och Norrköping.

Affärsidé

Vår affärsidé är att bidra till samhällets informationssäkerhet genom att hjälpa våra kunder att skapa tillit till sina system och processer.

Målsättning

Vi ska vara en av landets bästa och mest respekterade leverantörer av kvalificerade informationssäkerhetstjänster med inriktning på offentlig förvaltning.

Vi är ett utpräglat kunskapsföretag med moderna metoder och verktyg för hantera informationssäkerhetsfrågor på ett strukturerat sätt tillsammans med våra kunder.

Våra grundläggande värderingar

Allt arbete som bedrivs inom Secure State ska genomsyras av de grundläggande värderingarna som utgör vårt DNA (”Do Not Abandon”):

Vårt arbete präglas av ordning & reda

Vi har ett strukturerat arbetssätt i allt vi gör. Vi använder beprövade moderna metoder och verktyg och lever som vi lär. Ordning och reda är en förutsättning för ett väl utfört arbete och det är viktigt att skapa strukturer som är hållbara. Språklig noggrannhet och hög kvalitet genomsyrar det vi levererar.

      

Pålitlighet - Det vi åtar oss, levererar vi

Förtroende och tillit är en förutsättning för god informationssäkerhet. Vi agerar alltid professionellt, med integritet, respekt och kompetens. Hög kvalitet i det vi levererar gynnar både våra kunder och oss. Vår kvalitetspolicy och kvalitetsmanual är hörnstenar i detta arbete.

      

Engagemang och hjälpsamhet

Kundfokus och anpassning av våra tjänster till kundens förutsättningar och behov är en självklarhet för oss. Våra kunder har ofta avancerade system och processer och vi har förståelse för detta och utgår från kundens förutsättningar när vi arbetar. Vi ser alltid till kundens bästa och avlastar eller stöttar där det behövs. Vi är även måna om våra kunders rykte och upprätthåller alltid goda relationer med de intressenter som kunden har. Vi är anspråkslösa och låter våra kunder stå i centrum.

Teamwork är en avgörande faktor för att lyckas i våra uppdrag. Detta gäller både samarbete med kunden, andra projektmedlemmar, konsulter och kollegor. Vi spelar alltid med öppna kort och schyssta villkor i våra relationer med kunder, kollegor och samarbetspartners. Ett bra arbetsklimat hjälper oss att må bra och lösa tilldelade uppgifter på ett bättre sätt.

Vi stöttar våra kunder i alla lägen och säger inte nej om kunden eller kollegor har behov av mer hjälp eller avlastning.

Vi är initiativrika och innovativa

Vi ser möjligheter och förbättringspotential i allt vi gör. I våra uppdrag är vi påhittiga och lösningsorienterade. Flexibilitet och agila arbetssätt är en naturlig del av allt vi gör. Vår gemensamma kompetens och samlade erfarenhet utgör den verktygslåda vi använder för att lösa våra uppgifter.

     

 Vårt verksamhetsledningssystem är certifierat enligt:

Cert-logos.png

Aarets-foeretagare.jpg

2013

Sök

Ange sökord